นโยบายความเป็นส่วนตัว

  เว็บบล็อคนี้ให้บริการสปานวดจะต้องมี นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนและเป็นกฎเกณฑ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการให้ข้อมูลส่วนตัวและการใช้บริการสปานวด โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สำคัญมีดังนี้:

1. การเก็บข้อมูลส่วนตัว: เว็บบล็อคนี้ให้บริการสปานวดมี นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เป็นสิ่งจำเป็น โดยข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้าเท่านั้น และจะต้องเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเป็นสิ่งปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

2. การใช้ข้อมูลส่วนตัว: เว็บบล็อคนี้ให้บริการสปานวดจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และเราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในการตลาดหรือการขายข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

3. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว: เว็บบล็อคนี้ให้บริการสปานวดมีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว: เว็บบล็อคนี้ให้บริการสปานวดจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน และจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเฉพาะในกรณีที่เป็นการตามกฎหมายหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้เว็บบล็อคนี้ให้บริการสปานวดยังมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และต้องให้ลูกค้ามีสิทธิในการใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของตนเองในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสปานวด